• Magentazorg

Bronzen certificaat voor verduurzaming Zuyder Waert

HEERHUGOWAARD Magentazorg heeft een bronzen certificaat ontvangen voor het verduurzamen van woonzorglocatie Zuyder Waert. Wethouder Monique Stam reikte woensdag
6 februari het certificaat uit aan de directie van Magentazorg. De komende twee jaar wil Magentazorg al haar locaties certificeren.
Magentazorg is begin 2018 gestart met de certificering van woonzorglocatie Zuyder Waert. De organisatie volgt daarbij de richtlijnen van de Milieuthermometer Zorg, een
milieumanagementsysteem dat een duurzame bedrijfsvoering in de zorg stimuleert en borgt. Zuyder Waert heeft het afgelopen jaar verschillende maatregelen genomen om in
aanmerking te komen voor het certificaat. De woonzorglocatie is bijna volledig voorzien van ledverlichting en de leidingen zijn geïsoleerd. Daarnaast is het hergebruik van
grondstoffen een belangrijk uitgangspunt. Meubilair en medische apparatuur die niet meer worden gebruikt, krijgen via een stichting in Roemenië een nieuw leven.

Om in aanmerking te komen voor het certificaat van de Milieuthermometer Zorg moeten zorginstellingen aan strenge eisen voldoen. Zuyder Waert is de eerste locatie van
Magentazorg die een bronzen certificaat heeft gekregen voor de inspanningen op het gebied van duurzaamheid. Ans Jak, milieucoördinator, 'We zijn heel blij met dit bronzen
certificaat voor locatie Zuyder Waert. Het is de eerste belangrijke mijlpaal in het verduurzamen van onze locaties en bedrijfsvoering.' Monique Stam, wethouder van de
gemeente Heerhugowaard, met o.a. milieu en duurzaamheid in haar portefeuille reikte het bronzen certificaat uit.

Magentazorg wil binnen twee jaar haar negen andere locaties certificeren. Ans Jak benadrukt het belang van duurzaamheid. 'Dit is geen wens, maar noodzaak. Wij vinden
het belangrijk om te investeren in duurzaamheid en daardoor een steentje bij te dragen aan een goede leefomgeving voor cliënten. Daar gaan we ook de komende jaren mee
door. Door onder andere energiebesparing, duurzaam inkopen, afvalpreventie en afvalscheiding, kunnen ook wij een belangrijke bijdrage leveren aan een beter milieu.'